Solargroendak Sanoforum Brunssum

Sanoforum Brunssum:  
een uniek solargroendak  
met waterbuffering 

Op het dak van het nieuwe zorgplein Sanoforum in Brunssum is een uniek daktuinsysteem aangelegd. Voor het dakoppervlak van 4600 m2 was een afvoercapaciteit beschikbaar van slechts 14 liter regenwater per seconde. Op de daken is daarom waterberging gecreëerd voor twee enorme stortbuien. Op het daktuinsysteem zijn PV-panelen bevestigd. Hiermee slaat Sanoforum meerdere vliegen in één klap: waterbuffering, zonne-energie én biodiversiteit!

Optigrün Dak- en Gevelbegroeiing raakte via LinkedIn betrokken bij de plannen voor een groendak op het Zorgplein Sanoforum in Brunssum. Adviesbureau Compaan zocht een oplossing voor de zeer beperkte afvoercapaciteit. Om het hemelwater vanaf een totaaloppervlak van 4600 m2 af te kunnen voeren naar een vijver was slechts een rioolbuis beschikbaar met een capaciteit van 14 liter per seconde. Omdat deze buis door een begraafplaats loopt, was het onmogelijk om extra capaciteit te creëren. En omdat vrijwel de gehele kavel wordt bebouwd, was er ook weinig ruimte voor waterberging in de bodem, bodeminfiltratie of andere oplossingen.

Waterbuffering en waterberging

“Om de afvoercapaciteit te beperken, heb je niet alleen waterbuffering nodig, maar ook waterberging”, vertelt directeur Henk Vlijm van Optigrün Benelux. “Alleen een sedumdak is dan niet genoeg. Dat werkt als een spons. Zodra de spons vol is, gaat het water alsnog doorstromen. Een spons moet je dus in een bak leggen.” Die bak werd gecreëerd met een krattensysteem, dat boven op de (bitumineuze) dakbedekking is aangebracht, met als extra een Variflex wortelwerende folie en een drukverdelende folie. Deze kratten kunnen 65 mm neerslag bergen. Een zware zomerse plensbui komt tot ongeveer 27 mm. De capaciteit is dus ruim voldoende om twee van zulke plensbuien te kunnen bergen. Terwijl ondertussen de afvoer gewoon zijn werk doet en ook het groen nog eens water buffert. De bedoeling is dat de waterberging na maximaal 24 uur weer leeg is.”

Solargroendak

Optigrün vormde een bouwteam samen met dakdekker Verkoelen Weert, dakhovenier Jonkers Daktuinen, Eurosafe Solutions voor de valbeveiliging, Bink Solar voor de zonnepanelen en Homij voor de ontwatering en het leidingwerk. Nadat het hele daksysteem was uitgewerkt door alle betrokken partners, kwam de opdrachtgever met de wens voor BREEAM-certificering. PV panelen en een groendak zijn een belangrijk onderdeel om voor de BREEAM certificering in aanmerking te komen. Uiteindelijk levert dat de opdrachtgever ook een financieel voordeel op.

 

Aannemersbedrijf Jongen Landgraaf en Compaan Projecten gaven de hoveniers van Jonkers Daktuinen opdracht het 4600 m2 grote dak vol te leggen met speciale kratten. Deze zogenaamde retentieboxen zijn 7,5 cm hoog en kunnen zeer veel water bufferen. Bij piekbuien komt er middels deze retentieboxen een waterpeil te staan dat ervoor zorgt dat het omliggende terrein geen overtollig water te verwerken krijgt en dus geen wateroverlast heeft.

Multifunctioneel groen solardak

Op de retentieboxen zijn door de hoveniers van Jonkers daktuinen speciale zonnepanelenstandaards geplaatst die geballast zijn met een groendak systeem. Een zone van in principe twee meter vanaf de dakrand werd daarbij vrijgelaten en voorzien van grind, in plaats van sedum. Daarmee ligt alle beplanting binnen de door het grind gemarkeerde veilige zone en kan dit worden onderhouden zonder valbeveiliging. In de randzone is wel valbeveiliging nodig. Daarvoor heeft Eurosafe Solutions een aanlijnkabel gespannen langs deze zone. Het dak is doorgerekend op windbelasting en waar nodig zijn sedummatten aangebracht, in plaats van sedumpluggen met minikluit. Sedummatten hebben meer samenhang en zijn daardoor bestand tegen een hogere windbelasting, maar ze zijn wel duurder dan ter plaatse ingeplant sedum.

Meer zonne-energie dankzij groendak

De permanente vochtigheid op het dak is ideaal voor de sedumplanten bovenop de retentiekratten, zij verdampen hierdoor meer water. Door het verdampen van het water leveren de zonnepanelen, waar de beplanting ook onderdoor loopt, meer zonne-energie op. Al met al een unieke combinatie die nog nergens ter wereld op deze schaal en vorm is toegepast!

 

Bron:

BouwWereld: Waterafvoer dak binnen strikte grens

BouwWereld: Uniek dak met waterbuffering

Bekijk de afbeeldingen van Solargroendak Sanoforum in Brunssum: 

Solargroendak Sanoforum Brunssum

Solargroendak Sanoforum Brunssum

Solargroendak Sanoforum Brunssum

Solargroendak Sanoforum Brunssum

Solargroendak Sanoforum Brunssum

Solargroendak Sanoforum Brunssum

Solargroendak Sanoforum Brunssum

solargroendak sanoforum brunssum