retentiedaken

Optigrün retentiedaken 

Jonkers daktuinen werkt met de innovatieve retentiedaksysytemen van Optigrün. Te weten het Optigrün Retentiedak type Meander en het Optigrün Retentiedak type Drossel.

Optigrün Retentiedak type Meander

Dit is een watervertragend dak. De nadruk ligt op het vertragen van de afvoer van hemelwater door waterstuwing (afvoercoëfficiënten).

 

Het Optigrün Retentiedak type Meander 30 en Meander 60 bereiken met een maximaal waterhoudend vermogen van ca. 44 – 68 l/m2 en een tijdelijke waterstuwing van ca. 15 – 19 l/m2 een zeer gunstige afvoercoëfficiënt van C 0,01 tot C 0,17. Dergelijke afvoervertragingen (afvoercoëfficiënten) staan garant voor een enorme watervertraging, waarmee, afhankelijk van de regelgeving (Keur), watervraagstukken kunnen worden beantwoord.

Optigrün Retentiedak type Drossel

Dit is een waterbergend dak of groen-blauwdak. Hierbij ligt de nadruk op het bergen van hemelwater door een waterpeil dat gereguleerd (statisch/dynamisch) wordt afgevoerd.

 

Het Retentiedak type Drossel is bij alle begroeide daken toepasbaar, zowel bij dakbegroeiingen, daktuinen en dakbestratingen. Bij deze systemen creëren we in het systeem een waterpeil dat gereguleerd kan worden afgevoerd (statisch/ dynamisch).

 

Het waterpeil is te reguleren door de gepatenteerde Drosseltechniek dat al meer dan 15 jaar wereldwijd wordt toegepast door Optigrün. Het waterpeil wordt opgezet in de WRB-retentieboxen en zal met Drossels vertraagd worden afgevoerd. Zolang het water niet door de Drossels wordt afgevoerd kunnen de capillaire cones het water terugvoeren naar de vegetatie, zodat het kan worden opgenomen door het substraat en de beplanting en uiteindelijk verdampt. Hierdoor kan er minder substraat worden toegepast.

retentiedak meander drossel

Het Retentiedak type Drossel bereikt systeemafhankelijk een maximaal waterhoudend vermogen van ca. 0 – 750 l/m2 en een waterpeil van ca. 62 – 133 l/m2 . Het water zal worden opgevangen in de WRB-retentieboxen en van daaruit, conform een project specifiek tijd, vertraagd worden afgevoerd. Dit tijdvak kan variëren van enkele uren tot enkele dagen, Men kan kiezen voor statische of dynamische semi-volautomatische Drosseltechniek op basis van neerslagdata.

Wil je meer weten over retentiedaken?

Bas Janssen

Bekijk ook onderstaande pagina's 

groen-blauw dak

Groen-blauw dak

Onderhoud daktuin

Optigrün

Optigrün