Plantsoen

Plantsoen 

Een levendig en gevarieerd plantsoen heeft een positief effect op de waarde van het onroerend goed, mensen willen er graag wonen en werken en de buurt zal hierdoor meer in trek zijn. Kortom, de kwaliteit en kwantiteit van plantsoenen bepaalt in sterke mate de leefbaarheid van een wijk.

 

Door de toepassing van bomen, heesters, kleurrijke vaste planten, bollen, natuurlijke vegetaties en gazons kunnen plantsoenen een belangrijke bijdrage leveren aan biodiversiteit en aan de natuur. Jonkers hoveniers staat voor biodiversiteit. Plantsoenen bieden hiervoor tal van mogelijkheden. Wij willen gemeenten en wijkbewoners inspireren en laten genieten van het groen dat de basis vormt voor al het leven; van bijen, vlinders, vogels en egels tot mensen.

Wilt u meer informatie?

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Daktuinen

Bloemenweiden

onderhoudsarme tuin

Onderhoudsarm plantsoen