Plantenkennis is onmisbaar voor een levende tuin

Plantenkennis is onmisbaar voor een levende tuin 

Jonkers hoveniers staat voor levende tuinen. Een levende tuin staat vol planten waarbij vogels, bijen, vlinders en kleine zoogdieren zich thuis voelen.Voor het creëren van een levende tuin is kennis over planten onmisbaar. Daarom volgen veel medewerkers van Jonkers hoveniers dit jaar een opfriscursus Plantenkennis. In oktober rondden alle deelnemers de cursus met succes af.

Het plantenassortiment is in ontwikkeling: namen veranderen, soorten komen erbij. Ook daarom is het belangrijk om op de hoogte te blijven. Onder het personeel van Jonkers hoveniers is veel animo om de kennis over planten weer eens op te frissen.

Team Jonkers hoveniers volgt Cursus Plantenkennis

Een groep van circa 15 personen volgt van februari t/m oktober een cursus Plantenkennis om in het veld de kennis over planten weer bij te spijkeren. Oud-leraar aan de tuinbouwschool Hein Herijgers heeft samen met Peter Grubben van Jonkers hoveniers de cursus samengesteld. Zij geven 7 x 2-3 uur les aan de cursisten. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn bomen, heesters, vaste planten, waterplanten, bollen, wilde bloemen en winterkenmerken. De cursisten doen kennis op over bijvoorbeeld de juiste standplaats van een plant en hoe je een plant dient te onderhouden.

Medewerkers van Jonkers hoveniers volgen de cursus plantenkennis

Medewerkers van Jonkers hoveniers volgen de cursus plantenkennis