Ontwerp en aanleg bloemenweiden

Ontwerp en aanleg bloemenweiden 

Met het Heem-concept realiseren wij voor u een blijvende bloemenweide, met garantie! De succesfactor is het bloemenzaad. Dit is genetisch puur inheems. Het zaad wordt in Nederland gewonnen en op de kwekerij in Overberg vermeerderd.

 

Werkwijze bij de aanleg van natuurontwikkeling

  • Als eerste bepalen we de doelstelling: wilt u bijvoorbeeld zo veel mogelijk vlinders, vogels, bloemen of alleen éénjarigen?
  • Vervolgens inventariseren we het terrein op grondsoort, voedselrijkdom, vochtigheid en bezonning.
  • Daarna volgt de grondbewerking en het vaststellen van het plantenassortiment waarmee de doelstelling gerealiseerd kan worden. De grondbewerking kan bestaan uit: verschralen met zand, ploegen of eggen.
  • Vervolgens wordt het perceel met een project-specifiek bloemenmengsel ingezaaid.
  • Dit alles wordt in een projectvoorstel vertaald en besproken voordat het wordt uitgevoerd.

 

Garantie bij natuurontwikkeling

Jonkers hoveniers garandeert voor aanleg van de vegetatie een percentage ingezaaide bloemen en de bedekking hiervan aan het eind van de garantieperiode. Na afloop van de onderhoudsperiode garandeert Jonkers hoveniers een stabiele bloemenvegetatie. De ontwikkeling van de vegetatie monitoren we gedurende het jaar. Het is mogelijk om aan het einde van elk jaar de monitoringsresultaten te ontvangen in een fraai rapportje.

Wil je meer weten over ontwerp en aanleg van bloemenweiden?

Bekijk ook onderstaande pagina's 

bloemenweiden

Bloemenweiden

Onderhoud bloemenweide

Heem