Onderhoud daktuin

Onderhoud daktuin 

Een daktuin biedt de mogelijkheid om heerlijk te genieten van groen, ook als u geen tuin heeft. Om de uitstraling van uw daktuin zo optimaal mogelijk te houden, kan Jonkers hoveniers het onderhoud voor u verzorgen.

 

Het onderhoud van een daktuin is vergelijkbaar met die van een normale tuin en is afhankelijk van het soort beplanting en de hoeveelheid bestrating. De onderhoudswerkzaamheden kunnen bestaan uit:

  • snoeien
  • schoffelen
  • gazon maaien
  • graskanten steken
  • onkruidbestrijding
  • beplanting bemesten
  • grindranden en hemelwaterafvoer controleren op afvoercapaciteit
  • beregenings- of bevloeiingsinstallatie in het najaar vorstvrij maken en opstarten in het voorjaar

 

Jaarlijkse onderhoudsbeurten

Afhankelijk van het gewenste onderhoudsniveau en de aard van de beplanting kunt u kiezen voor negen tot achttien onderhoudsbeurten per jaar.

 

48-uur service

Voor incidenteel onderhoud dat binnen korte tijd moet worden uitgevoerd, kunt u gebruik maken van onze 48-uurs service. De werkwijze is als volgt: U neemt contact op met Peter Maessen, nog diezelfde dag komt hij het werk opnemen en ontvangt u een offerte. Wanneer wij de opdrachtbevestiging binnen hebben, kunnen wij binnen 48 uur met het werk starten. De 48-uur service is alleen haalbaar voor werkzaamheden van beperkte omvang.

 

Garantie

Jonkers daktuinen legt daktuinen aan en onderhoud deze onder het kwaliteitskeurmerk van Groenkeur dak- en gevelbegroeiing. Jonkers daktuinen en Optigr├╝n garanderen het functioneren van de dakbegroeiing voor een periode van minimaal 10 jaar. In combinatie met de dakbedekking kunt u zelfs een verzekerde garantie krijgen voor 15 jaar. Enige voorwaarde is dat het onderhoud van de dak- begroeiing of daktuin door Jonkers daktuinen wordt uitgevoerd, voor de duur van de garantieperiode.

Wil je meer weten over het onderhoud van daktuinen?

Peter Maessen