Nieuwe analyse insectensterfte vraagt om actie

Nieuwe analyse insectensterfte vraagt om actie 

04 maart 2019

Wetenschappers concluderen in een nieuwe analyse dat het aantal insectensoorten de komende decennia wereldwijd met 40 procent zal afnemen. Volgens de studie kan dit catastrofale gevolgen hebben voor de toekomst van de natuur. De intensieve landbouw wordt in het onderzoek aangewezen als de belangrijkste oorzaak van de afname van het aantal insecten. Het gebruik van pesticiden, maar ook verstedelijking en klimaatverandering zijn de voornaamste oorzaken.

De schaalvergroting van de landbouw en de manier waarop we ons landschap hebben ingedeeld, helpen de insecten niet te overleven. Uit metingen die Natuurmonumenten in verschillende natuurgebieden heeft gedaan, blijkt dat er hogere concentraties stikstof, fosfaat en pesticiden zijn. De akkers zijn nu ontzettend groot en er staat maar één gewas. Voor veel insecten is er niks meer te beleven. Aan de randen van de akkers zijn nog wel nuttige insecten te zien, zoals bestuivers of vijanden van plaaginsecten, maar in het midden van de akker niet meer.

 

Insecten zijn zeer belangrijk voor de bestuiving van planten. Het gaat dan niet alleen om landbouwgewassen, maar ook om de natuur. Zo'n 75 procent van de planten is voor de voortplanting afhankelijk van insecten. De daling van het aantal insecten heeft daarnaast ook gevolgen voor de vogelstand, voor hen zijn insecten een belangrijke voedselbron.

Wat kunnen we eraan doen? 

1. Natuur terugbrengen

Insecten kunnen we helpen te overleven door in onze tuin, bedrijfstuin en openbaar groen bloemrijke vegetatie aan te planten. Dit kunnen inheemse kruiden zijn, maar bijvoorbeeld ook kleurrijke vaste planten. Ook daken bieden tal van mogelijkheden om de biodiversiteit in de stad te laten toenemen en om de opwarming van steden tegen te gaan. Een groen dak is niet alleen mogelijk op een plat dak, ook hellende daken kunnen voorzien worden van beplanting. Een plat of hellend dak kan worden omgevormd tot een ecosysteem waar vogels en insecten voeding en beschutting vinden. Met een langbloeiende, inheemse kruidenvegetatie kan een dak een geschikte leefomgeving bieden voor vogels en insecten. Met name insecten zijn afhankelijk van voldoende bloeiende kruiden als voedingsbron. Wanneer je daarnaast ook een insectenhotel, drinkbakken en nestgelegenheden voor vogels op jouw dak plaatst, is het natuurdak helemaal compleet.

2. Biologische tuinieren

Biologisch tuinieren houdt in dat je de bodem gezond en levend houdt door het bodemleven te voeden met biologische mest in plaats van met kunstmest. Ook gebruik je geen chemische bestrijdingsmiddelen, maar wied je onkruid handmatig en ga je ziektes en plagen tegen door een gezond bodemleven en biodiversiteit te stimuleren. Plaats planten die natuurlijke vijanden aantrekken van plagen, welke planten zijn dit bijvoorbeeld? zoals lieveheersbeestjes tegen bladluis en sluipwesp tegen witte vlieg. Het bodemleven kun je helpen door afgestorven plantenresten te laten liggen en organische mest toe te voegen zoals compost, humus en/of koeien- en kippenmest.

Voorbeeld van biologisch tuinieren

Een mooi voorbeeld van biologisch tuinieren dat Jonkers toepast is het klepelen van Green tot Colour-beplanting in maart/april. Bij deze manier van maaien blijven de bovengrondse plantendelen liggen, ook wel mulchen genoemd. Bij het mulchen komen de voedingsstoffen in de loop van het groeiseizoen vrij doordat de plantenresten langzaam verteren. Naast het mulchen worden er biologische voedingsstoffen en kleimineralen toegevoegd als biologische bodemverbeteraar. Hiermee wordt het bacterie- en schimmelleven in de grond verhoogd die ervoor zorgen dat planten sterker en weerbaarder worden, waardoor ze ook extreem hete zomers zoals die van 2018 kunnen overleven.

Help jij ons mee de omgeving te vergroenen  
en de biodoversiteit te verhogen? 

Neem dan contact op met:

Peter Grubben

Bekijk ook eens onderstaande pagina's: 

Tuinklussen maart

Tuinklussen in maart

Een goede bodem is het halve werk

Een goede bodem is het halve werk

Biologisch tuinieren

Biologisch tuinieren