Natuurdaken bieden oplossing voor vergroenen steden en stimulatie biodiversiteit

Natuurdaken bieden oplossing voor vergroenen steden en stimulatie biodiversiteit 

Groene daken zijn een goede oplossing om steden te verduurzamen en natuur terug te brengen in stedelijk gebied. Groene daken helpen bovendien bij klimaatadaptatie, ze verhogen de biodiversiteit en ze hebben een positief effect op het energieverbruik. In dit artikel belichten we het natuurdak en haar specifieke kenmerken. De Handreiking Natuurdaken helpt en inspireert mensen samen natuurdaken te realiseren.

In de Handreiking Natuurdaken lees je hoe je met jouw dak de natuur mee vooruit kunt helpen. Ook laat het zien hoe natuurdaken slimme oplossingen bieden voor klimaatadaptatie en de verdichting binnen de bouwopgave, terwijl ze tegelijkertijd ook nog bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in de stad. Om meer mensen te inspireren en op weg te helpen samen natuurdaken te realiseren bracht Green Deal Groene Daken dit Handboek Natuurdaken uit. In april overhandigde Green Deal Groene Daken deze Handreiking aan Donné Slangen, directeur natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Inhoud Handreiking Natuurdaken

De Handreiking beschrijft diverse soorten begroeide daken en hun extra waarde. Ook staat er een hoofdstuk in over hoe je een natuurdak aanlegt. Je leest hoe een doordachte plantenkeuze en extra voorzieningen zorgen voor voedsel, nestgelegenheid en veilige beschutting voor verschillende soorten vogels, vlinders, bijen en andere kleine dieren. Nieuwsgierig? Bekijk hier de Handreiking Natuurdaken.

Daktuin Stationskwartier Weert

Daktuin IKC Dassenburcht

Daktuin bij wooncomplex in Venlo

Groen dak bij KIA in Landgraaf

Advies over aanleg natuurdaken

Natuurdaken kunnen een belangrijke rol spelen bij de hoognodige vergroening van steden. Natuurinclusief bouwen kun je bijvoorbeeld goed vormgegeven met een natuurdak. Belangrijk is om zo vroeg mogelijk in het bouwproces te bepalen hoe natuurdoelen worden geïntegreerd. Betrek vanaf de initiatieffase bij (ver)bouwopgaves een groenprofessional, ecoloog en of landschapsarchitect. Jonkers daktuinen is specialist in de ontwikkeling en aanleg van groene daken. Ook zijn we al bijna twintig jaar partner van Heem natuurontwikkeling. Deze combinatie aan kennis en ervaring op het gebied van groene daken en natuur zetten wij graag in om jou te helpen een duurzaam natuurdak te realiseren. Onze daktuinspecialist Bas Janssen geeft jou graag meer informatie en antwoord op jouw vragen.

Ben je overtuigd van de grote meerwaarde van groene daken  
en wil je hier meer over weten?  

Neem dan contact op met:

Bas Janssen

Bekijk ook eens onderstaande pagina's: 

Solargroendak

Solargroendak

groen dak

Verduurzaam de stad met een groen dak

Natuurdak

Natuurdak