Twee maatregelen voor een waterklare tuin

Twee maatregelen voor een waterklare tuin 

Een waterklare tuin kan op veel manieren worden uitgevoerd. In samenwerking met Waterklaar en CITAVERDE College hebben we twee filmpjes gemaakt die het afkoppelen in de praktijk laten zien. Met afkoppelen wordt het rioolstelsel minder belast, wordt wateroverlast voorkomen en komt het regenwater ten goede aan de beplanting in jouw tuin. Veel kijkplezier!

Film 1: Afwatering naar de tuin met een lijngoot

In een particuliere tuin in Heel waren reeds twee regenpijpen van het riool afgekoppeld. In dit filmpje zie je hoe je bladscheiders in de regenpijp monteert. Dit voorkomt dat het blad dat in de dakgoot valt en in de hemelwaterafvoer terechtkomt en verstoppingen veroorzaakt. Via een lijngoot wordt het hemelwater dat anders naar het riool loopt naar de tuin geleid. Hier komt het ten goede aan de beplanting en wordt het grondwaterpeil aangevuld.

Film 2: Hemelwater opvangen in regenton

In een particuliere tuin in Venlo is een regenton geplaatst, om het regenwater dat van het dak stroomt, op te vangen. Zo wordt het riool ontlast en is het mogelijk om met een gieter de planten te bewateren met het opgevangen regenwater. Bij de regenton is ook een wateroverstort aangebracht om overtollig regenwater de tuinborder in te loodsen.

Wil je meer weten over Waterklaar? 

Neem dan contact op met:

Jos Jonkers

Bekijk ook eens onderstaande pagina's: 

Waterklare tuin

Overwin water met waterklaar

Subsidie afkoppelen regenpijp

Subsidie afkoppelen regenpijp