Leerlingen Citaverde Roermond verbeteren de biodiversiteit met bloemrijke GreentoColour®-beplanting

Leerlingen Citaverde Roermond verbeteren de biodiversiteit met bloemrijke GreentoColour®-beplanting 

Derdejaars studenten van nivo 4 van de hoveniersopleiding aan het Citaverde College in Roermond maken als onderdeel van het examen een Proeve van Bekwaamheid. De opdracht van het schooljaar 2018/2019 was de voortuin van het Citaverde aanplanten met het GreentoColour®-beplantingsconcept van Griffioen. De opdracht werd uitgevoerd onder begeleiding van docenten en instructeurs van het Citaverde College en hoveniers Arthur Brouwer en Rob Theelen van Jonkers.

Biodiversiteit en duurzaamheid zijn belangrijke thema's op het Citaverde College in Roermond. Waar mogelijk zet deze school zich actief in om dit te promoten. In dat kader koos de school ervoor om de voortuin te beplanten met bloemrijke planten van GreentoColour® die veel vlinders en insecten aantrekken én die de dieren maximaal van voedsel voorzien gedurende het jaar.

 

“Ik ben twee jaar geleden voor het eerst in aanraking gekomen met het Greentocolour®-concept tijdens een docentstage bij Jonkers”, vertelt Paul Wolters, docent aan het Citaverde College in Roermond. “Peter Grubben van Jonkers vertelde mij over deze beplanting en liet mij het resultaat zien in diverse ontwikkelstadiums op diverse locaties. Ik dacht toen meteen: hier kunnen we de leerlingen enthousiast mee maken!”, vertelt Paul Wolters.

GreentoColour-beplating in voortuin Citaverde college Roermond

GreentoColour-beplating in voortuin Citaverde college Roermond

GreentoColour-beplating in voortuin Citaverde college Roermond

GreentoColour-beplating in voortuin Citaverde college Roermond

Beplantingswensen

“Onze wensen en eisen waren om zoveel mogelijk diversiteit en biodiversiteit te realiseren met de nieuwe beplanting die bovendien representatief is. We hebben de nieuwste variëteiten van GreentoColour® in het beplantingsplan laten verwerken”, zegt Paul. “Het zijn planten die zo veel en zo lang mogelijk diverse insecten aantrekken. De planten dienen als voedingsbron voor vlinders, bijen, hommels en andere insecten en ze zorgen een jaarrond voor sierwaarde in onze voortuin. Ook heeft de GreentoColour®-beplanting een maximale diversiteit in blad- en bloemvorm én het vormt een explosie van kleuren.”

 

Directeur van het Citaverde College Ellen Laeven beaamt dit: "Dagelijks krijgen we complimenten van bezoekers op de beplanting. Maar ook de medewerkers zijn razend enthousiast. Ze plukken veldboeketten voor op tafel. En ook leeringen bezoeken de tuin. We worden er allemaal erg blij van. Tevens wordt de tuin ingezet binnen lesprogramma's en hebben we op diverse plekken om en nabij de tuin informatie gedeeld over de tot stand koming en betekenis van de levende tuin."

 

Preferent leerbedijf

"De firma Jonkers is een van de preferente leerbedrijven dat ervoor zorgt dat het gat tussen bedrijfsleven en onderwijs wordt verkleind. Dit doen ze o.a. door mee te werken met examens, student- en docentstages en door gastlessen aan te bieden”, zegt Paul.

 

De studenten van het Citaverde die de voortuin onder handen namen waren van A tot Z bij de werkzaamheden betrokken. Deze hielden o.a. het volgende in:

- Inventariseren van het terrein

- Inventariseren van de wensen en eisen van de opdrachtgever en gebruikers

- Deze wensen en eisen vertalen naar een ontwerp- en beplantingsplan

- Een bestek en werkplanning maken, waarin de benodigde materialen en mankracht staan beschreven

- Uitvoering van het project waarbij eerste en tweedejaars hoveniersstudenten meehielpen

Grondverzet Citaverde college Roermond

Grondverzet Citaverde college Roermond

Grondverzet Citaverde college Roermond

Uitdagingen bij de uitvoering

Jonkers bood aan om de studenten te begeleiden bij de uitvoering. “Het was erg fijn om Arthur Brouwer en Rob Theelen van Jonkers erbij te hebben. Zij stuurden de leerlingen niet aan, maar waren er met name om vragen te beantwoorden”, legt Paul uit. “Tijdens de uitvoering kwamen we een paar uitdagingen tegen. Op de eerste plaats het korte tijdsbestek waarin alles moest gebeuren. De voortuin grenst aan de entree van de school plus aan de parkeerplaats. We konden het terrein dus niet al te lang afsluiten. In 3 tot 4 dagen moest alles gedaan worden: grondverzet, aanbrengen substraat en de beplanting.”

 

"De examenleerlingen hebben de hele school goed geïnformeerd over de werkzaamheden, want iedereen zou er even hinder van ondervinden. Het project zorgde voor veel reuring, zeker toen er grote grondverzetmachines en vrachtwagens verschenen. Jonkers heeft ons hierbij goed ondersteund, want zowel de studenten als de docenten en instructeurs hadden de complexiteit als examenopdracht onderschat."

Aanplant Greentocolour Citaverde college Roermond

Aanplant Greentocolour Citaverde college Roermond

Aanplant Greentocolour Citaverde college Roermond

Aanplant Greentocolour Citaverde college Roermond

“De beplanting vanuit een tekening wegzetten in het veld vergde van de studenten best wat inschattingsvermogen en dat bleek in de praktijk best moeilijk”, vertelt Paul. “Daar gingen Arthur en Rob heel positief mee om, fouten maken mag. Ook hebben ze de studenten goede instructies gegeven bij de aanplant. Hier op school leren ze de basisvaardigheden, maar Rob gaf de studenten specifieke toelichting op het bestek met o.a. de plantwijze in dit concept. De studenten, docenten en instructeurs hebben er veel van opgestoken. En de studenten doen dat nog steeds, want bij elke plantensoort is een naamkaartje geplaatst zodat ze de plant kunnen benoemen en bestuderen. Ook voor de leerlingen van het VMBO, collegadocenten, ouders en gasten is dit interessant.”

GreentoColour-beplating in voortuin Citaverde college Roermond

GreentoColour-beplating in voortuin Citaverde college Roermond

GreentoColour-beplating in voortuin Citaverde college Roermond

GreentoColour-beplating in voortuin Citaverde college Roermond

Verbeterde biodiversiteit

In mei werd het project afgerond en in juli ontvingen de leerlingen hun diploma. Alle leerlingen maar ook de ouders waren super enthousiast over het eindresultaat. De beplanting stond in juli al mooi in bloei. Zeker direct na de zomervakatie en ook nu is de voortuin van het Citaverde nog een bloemenzee. Het heeft een positieve invloed op veel vlakken. Leraren hebben bloemen op hun bureau staan en er ligt veel minder afval in de beplanting. Ook lopen leerlingen er niet meer doorheen, want iedereen geniet van het eindresultaat en wil dit niet kapotmaken. Tot slot valt het iedereen op hoeveel vlinders en insecten de beplanting aantrekt en dat de biodiversiteit dus enorm is toegenomen. Kortom we zijn er erg blij mee! Het is een visitekaartje voor de school en voor ons mooie vak.”

Wil je meer informatie over dit project? 

Neem dan contact op met:

Peter Grubben

Bekijk ook onderstaande pagina's 

Green to Colour Boxmeer

Green to Colour

in Boxmeer

Onderhoudsarme tuin

Onderhoudsarme tuin met Green to Clour

Green to Colour in Weert

Green to Colour

in Weert