Herinrichten Visvijver de Hering

RANOX helpt verdrogings- problematiek in Schinveldse bossen te verminderen 

Midden in de Schinveldse bossen ligt Visvijver de Hering. Deze vijver wordt gevoed met water uit de Ruiischerbeek. Echter door de grote oppervlakte van deze vijver verdampt er veel water en is er meer verdroging van het gebied. RANOX kreeg van Vereniging Natuurmonumenten de opdracht deze visvijver natuurlijker in te richten, het wateroppervlak te verkleinen en de vijver af te koppelen van de beek.

De werkzaamheden die RANOX in de Schinveldse bossen heeft uitgevoerd zijn onder meer

1. De beek werd afgekoppeld van de visvijver. Zodat de beek de vijver niet meer voedt met water en zodoende het grondwatersysteem kan herstellen. Zo blijft meer water in het gebied en wordt verdroging tegengegaan.

2. Het wateroppervlak werd verkleind en de vijver natuurlijker ingericht. Beschoeiingen en eilanden hebben plaats gemaakt voor flauw aflopende oevers.

3. De Ruischerbeek is ook opnieuw ingericht. Waar de beek eerst recht en opgeleid was om de vijver van water te voorzien, loopt hij nu meanderend door het bos.

 

Door de uitgevoerde werkzaamheden is de voormalige visvijver De Hering teruggegeven aan de natuur en een deel van de Ruischerbeek is in haar oude loop terugkomen. Deze werkzaamheden passen in het

provinciale plan om de biodiversiteit en de klimaatbestendigheid van het natuurgebied te versterken.

Bekijk de toelichting van Dennis op dit mooie project: 

Grondwaterstand verbeteren & verdroging bestrijden

Het gedeelte waar de Ruischerbeek in de Schinveldse bossen stroomt, tussen de Heringsweg en de voormalige visvijver de Hering, heeft een andere beekloop gekregen. In het gebied zijn rabatten aanwezig. Dat zijn gegraven greppels die de waterhuishouding van het voormalige productiebos reguleerden. Deze greppels in combinatie van natuurlijke laagten, zijn gebruikt als nieuwe bedding van de Ruischerbeek. De beekloop kronkelt daardoor natuurlijker en snijdt zich niet diep in. Daarmee ontstaat een langere verblijfstijd voor het water in het bos. Dat zorgt er voor dat de grondwaterstand verbetert en de verdroging van het bosgebied bestreden wordt.

Van visvijver naar bospoel

De voormalige visvijver in de bossen aan de zuidrand van het zweefvliegveld is opgeknapt tot een moerasachtige waterplaats die water vasthoudt en de biodiversiteit ten goede komt. Projectleider André Hassink vult nog aan: “Met de deskundig uitgevoerde afdekking zal op termijn mooie natte natuur ontstaan, terwijl tegelijkertijd een beheersbare inrichting is gerealiseerd. Het is een eerste stapje om daar waar de regendruppel valt, deze ook meteen zo goed mogelijk vast te houden.”

 

Tijdens de opening op 7 november zullen de gebiedsbeheerders met elkaar de nieuwe inrichting kunnen bekijken.

De visvijver in zijn oude vorm:

Oude situatie vijsvijver

Oude situatie vijsvijver

Oude situatie vijsvijver

Oude situatie vijsvijver

Herinrichting van de visvijver:

Herinrichting vijsvijver

Herinrichting vijsvijver

Herinrichting vijsvijver

Herinrichting vijsvijver

De vijver in zijn nieuwe vorm:

Vijver nieuwe situatie

Vijver nieuwe situatie

Vijver nieuwe situatie

Vijver nieuwe situatie

De Ruischerbeek in zijn nieuwe vorm:

De Russcherbeek

De Russcherbeek

De Russcherbeek

Wil je meer weten over de herinrichting  
van dit prachtige natuurgebied? 

Neem dan contact op met:

Dennis van Hooren

Bekijk ook eens deze pagina's: 

Faunascherm beschermt dieren

Faunascherm beschermt dieren

RANOX

Samenwerking met RANOX

Hagedissen

Stenen stapelen voor de levendbarende hagedis