groen-blauw dak

Groen-blauw dak 

Door klimaatsveranderingen krijgen we in Nederland steeds meer te maken met zware hoosbuien die wateroverlast veroorzaken. Begroeide daken met extra waterbergingscapaciteit kunnen de gevolgen van hevige buien verminderen. Deze ‘groen-blauwe’ daken helpen bij de aanpassing aan de klimaatverandering en dragen bij aan een prettige stedelijke omgeving. Groene daken vangen fijnstof op, verkoelen zowel het gebouw als de stad en zien er mooi uit. Ook houden groene daken een deel van het regenwater vast en kunnen zij zorgen voor vertraging van de afvoer bij extreme regenval in de zomer.

 

Bij normale regenval zorgt een begroeid dak al snel voor een afname van de hoeveelheid hemelwater dat afgevoerd wordt naar de riolering en de zuivering. Maar om extreme (piek-)buien te verwerken moet de waterberging veel groter zijn dan bij de huidige groene daken gebruikelijk is en moet de berging geleidelijk (gestuurd) leeglopen. Een geleidelijke leegloop is noodzakelijk om twee redenen. Ten eerste om het bestaande afwateringssysteem niet te zwaar te belasten en ten tweede om ervoor te zorgen dat de berging weer tijdig beschikbaar is voor de volgende bui.

 

Jonkers daktuinen is gespecialiseerd in het realiseren van verschillende typen dakbegroeiingssystemen, waaronder groen-blauwe daken ookwel retentiedaken genoemd. Bij nieuwbouw, bestaande bouw en herontwikkeling is het vaak nodig om water te bergen op het terrein en vertraagd te laten afvoeren. Door het toepassen van groen-blauwe daken wordt het perceel door meervoudig ruimtegebruik efficiënt benut en kunnen watervraagstukken relatief kostengunstig worden opgelost.

Groene en groen-blauwe daken tegen wateroverlast

Studie naar het hydrologisch functioneren van groene daken door het Duitse Opitgrün International AG (Optigroen) laat zien dat begroeide daken bijzonder geschikt zijn voor het reduceren van de jaarlijkse afvoer van de hoeveelheid hemelwater. Met begroeide daken kan wateroverlast op drie verschillende manieren worden aangepakt:

1. Vertragen van de afvoer in de vorm van een tijdelijk opgezet waterpeil (stuwing)

2. Bergen van hemelwater in de vorm van een permanent waterpeil

3. Reguleren van de afvoer van hemelwater (maximale piekafvoer) in de vorm van Drossel-regulatie

Optigroen retentiedaken

Jonkers daktuinen werkt met de innovatieve retentiedaksysytemen van Optigroen. Te weten:

het Optigroen Retentiedak type Meander en het Optigroen Retentiedak type Drossel.

Kiest u voor een groen dak of een groen-blauw dak?

Groene en groen-blauwe daken zijn een optie voor alle soorten bouw. Nieuwbouw of bestaande bouw, dat maakt niet uit. De keuze wordt alleen beperkt door het draagvermogen. Heeft het dak een beperkt draagvermogen, dan dient een principiële keuze gemaakt te worden; óf minder totale afvoer door meer verdamping, óf reductie van de piekafvoer door meer berging, vertraging, begrenzing of sturing.

 

Op nieuwe groene daken die professioneel zijn aangelegd op een dak met een verzwaarde draagconstructie is het eenvoudiger om de functies van verdampen en reductie van afvoerpieken te combineren. In het uiterste geval kunnen die daken ook zeer extreme buien vrijwel volledig zelfstandig verwerken met een minimale belasting van de omgeving. In het geval van nieuwbouw is de toepassing van groen-blauwe daken in het kader van de watercompensatie dus interessant. Door de waterberging dermate groot te maken (rond 70 mm of meer) en de afvoer te sturen of te begrenzen (tot 2 of 3 mm/uur), kan de verplichte watercompensatie op (of onder) maaiveld kleiner of zelfs achterwege blijven.

Voorbeeldprojecten groen-blauwe daken

Het eerste solarretentiedak is door Jonkers daktuinen aangelegd op het dak van Sanoforum in Brunssum.

 

Op vrijdag 24 juni 2016 verscheen een artikel in Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad over de aanleg van een groen-blauw dak in Landgraaf door Jonkers daktuinen.

Sanoforum Brunssum:

een uniek solargroendak

met waterbuffering

Op het dak van het nieuwe zorgplein Sanoforum in Brunssum is een uniek daktuinsysteem aangelegd. Voor het dakoppervlak van 4600 m2 was een afvoercapaciteit beschikbaar van slechts 14 liter regenwater per seconde. Op de daken is daarom waterberging gecreëerd voor twee enorme stortbuien. Op het daktuinsysteem zijn PV-panelen bevestigd. Hiermee slaat Sanoforum meerdere vliegen in één klap: waterbuffering, zonne-energie én biodiversiteit!

Lees meer

Wilt u meer informatie over groen-blauwe daken?

Bram Legierse

Bekijk ook onderstaande pagina's 

retentiedak landgraaf

Groen-blauw-dak Landgraaf

optigroen retentiedak

Optigroen retentiedaken

Optigroen