Giel Peetershof

Giel Peetershof 

Giel Peetershof is een nieuwe bouwlocatie in het Noord-Limburgse Egchel waar duurzaamheid, vrijheid en respect voor de natuur én voor elkaar centraal staan.

 

Duurzaamheid

In dit project van de gemeente Peel en Maas staat duurzaamheid voor meer dan alleen zonnepanelen en waterbesparing. Duurzaamheid is hier een basisgedachte en dient als uitgangspunt voor een woonwijk waar mensen samen leven, wonen en werken richting de toekomst. Giel Peetershof is een wijk anders dan alle andere. Er wordt duurzame energie opgewekt, een helofytenfilter aangelegd dat huishoudelijk afvalwater zuivert, hemelwater wordt hergebruikt en er komt géén aardgasleiding. Uitgebreide groenvoorziening, smalle wegen, centrale parkeergelegenheden en veel rust zullen het beeld schetsen in Giel Peetershof.

 

Vrijheid

In deze wijk kan helemaal vrij gebouwd worden, zo lang het maar duurzaam is! Er geldt geen beeldkwaliteitsplan en de wijk is welstandvrij. Ook de kaveloppervlakte kan vrij gekozen worden. De grond is ingedeeld in woonvelden en binnen deze woonvelden kan, vanaf 150 m2 tot bijna elke gewenste oppervlakte, een kavel gekocht of in erfpacht genomen worden. Zo kan elke bewoner zijn woning realiseren naar eigen wens en binnen het beschikbare budget. Daarom biedt de woonwijk ruimte aan iedereen: jong en oud, starters, echtparen, alleenstaanden en gezinnen.

 

Voor meer informatie, bezoek de website van Giel Peetershof.

Bekijk ook onderstaande pagina's