Deltaplan biodiversiteitsherstel

Deltaplan biodiversiteit: van natuurverlies naar herstel 

07 januari 2019

Bermen vol vlinders en insecten, meer beestjes in de bodem en weilanden waarin veel meer grassoorten groeien. Een coalitie van boeren, bedrijfsleven, natuurorganisaties en wetenschappers wil de komende decennia de Nederlandse biodiversiteit herstellen. Dit doen ze door natuurvriendelijk beheer te stimuleren en intensief samen te werken. Maar dit kunnen ze niet alleen. Provincies, gemeenten, nieuwe bedrijven, particulieren: iedereen kan helpen dit deltaplan te laten slagen!

Natuur is van belang

Het herstel van biodiversiteit is volgens de deelnemende partijen erg belangrijk voor een rijkere natuur. Het is de basis voor ons welzijn en onze welvaart. Natuurgebieden, landbouwgebieden en openbare ruimtes zijn van groot belang voor de biodiversiteit. Deze gebieden beslaan namelijk 90 procent van Nederland.

 

Het plan is onder meer opgesteld om de sterfte van insecten tegen te gaan, net als de daling van het aantal weidevogels en de verschraling van de bodem in Nederland. Dit is onder meer het gevolg van de toegenomen intensiteit van de landbouw in ons land.

Beloning voor boeren

In het plan zijn verschillende initiatieven opgenomen die het voor boeren aantrekkelijker maken om actief bij te dragen aan de biodiversiteit. Zo gaan supermarkten onder meer een speciaal keurmerk ontwikkelen voor boeren die het goede voorbeeld geven.

 

De ondertekenaars stellen vast dat er in 2030 meer nuttige insecten en een vruchtbare bodem moeten komen, net als goede leefomstandigheden voor wilde dieren en planten. Dit kan worden bereikt door natuurgebieden aan elkaar te verbinden met behulp van dijken, bermen, bedrijventerreinen en andere vormen van openbaar groen met een weelderige biodiversiteit. Het idee is dat het landelijk gebied zo aantrekkelijk wordt voor flora en fauna, kunnen bedreigde plant- of diersoorten zich herstellen en kan de natuur zich aanpassen aan de klimaatverandering.

Steun dit deltaplan voor biodiversiteit

Het deltaplan is ontstaan door veel betrokken organisaties en personen, maar om het tot een groot succes te maken is meer nodig. Partijen als ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten zijn nog niet aangesloten. Maar ook nieuwe bedrijven, belangenorganisaties en particulieren die hun steentje bij kunnen dragen zijn welkom.

 

Ben jij benieuwd wat jij voor het deltaplan kunt betekenen? En wil je meer informatie? Klik dan hier.

Heb je vragen over het toepassen van biodiversiteit  
in jouw leefomgeving? 

Neem dan contact op met:

Jos Jonkers

Bekijk ook eens onderstaande pagina's: 

insectvriendelijke tuin

Maak je tuin insectvriendelijk

Bewust bouwen aan biodiversiteit

Bewust bouwen aan biodiversiteit en duurzaamheid

Jonkers zet zich in voor biodiversiteit

Jonkers zet zich in voor biodiversiteit