Bloemen voor vlinders

Bloemen voor vlinders 

Het aantal vlinders in Nederland wordt steeds minder. Volgens metingen van de Vlinderstichting blijkt dat het aantal sinds 1991 terug loopt. Eén van de oorzaken is het gebrek aan bloemen. Dit leidt voor vlinders tot een tekort aan nectar en stuifmeel. Behalve vlinders, hebben ook bijen en hommels hier last van.

Idylles

De Vlinderstichting legt idylles aan om het leefgebied van vlinders uit te breiden. Idylles zijn percelen in het buitengebied die worden ingezaaid met bloemenmengsels. Zo ontstaan leefgebieden voor vlinders met wilde planten en bloemen. Ook voor bijen zijn dit voedselrijke plekken.

Bloemenweiden

Jonkers hoveniers legt dergelijke leefgebieden voor insecten aan middels het Heem-concept. Dit zijn wilde bloemensoorten die bloeiende mogelijkheden bieden aan bijen en vlinders om hun populaties uit te breiden. Met Heem ontstaat een samenspel van bloemen, bijen, vlinders, vogels en andere fauna.

Bloeiende vaste planten

Ook bloeiende vaste planten leveren hun bijdrage in het aantrekken van vlinders of bijen. Zo biedt Jonkers hoveniers het vaste planten concept GreentoColour®. Deze bestaat uit een mix van vaste planten die ieder in een ander deel van het jaar bloeien. Dit draagt bij aan de verhoging van biodiversiteit in een tuin of groenvoorziening.

 

Op de afbeeldingen hieronder is te zien welke fauna onder andere in Heem of GreentoColour® zijn terug te vinden.

Gehakkelde aurelia

Atalanta

Rups Jakobsvlinder

Schorpioenvlieg

Blauwtje

Bloempjes plukken

Waterjuffer / beekjuffer

Waterjuffer / beekjuffer

Zandhagedis

Zandhagedis

Zweefvlieg