Omarm biologisch tuinieren voor een gezondere toekomst

Omarm biologisch tuinieren voor een gezondere toekomst  

Het vele gebruik van kunstmest vormt een enorme bedreiging voor het milieu. Het heeft o.a. tot gevolg dat insecten massaal sterven. Insecten zijn belangrijk voor de bestuiving van planten. Daarom willen wij iedereen proberen te overtuigen kunstmest achterwege te laten. Jonkers kiest ervoor om zoveel mogelijk biologisch te tuinieren en zo de natuur te helpen. Dit doen wij door een gezond bodemleven te stimuleren en de bodem zo goed mogelijk in balans te brengen. Ook in jouw tuin kun je de natuur een handje helpen door o.a. biologisch te tuinieren.

Recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Nederland toont aan dat in de afgelopen decennia het aantal insecten met 50 tot 75 procent is afgenomen. De grote daling van het aantal insecten heeft niet alleen gevolgen voor de bestuiving van planten, het heeft ook gevolgen voor onder meer de vogelstand waarvoor insecten als voedsel dienen. Help insecten weer hun plek te geven in de natuur door in jouw tuin geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest meer te gebruiken.

 

En wist je dat kunstmest op de lange termijn ook het bodemleven in jouw tuin totaal ontregelt of zelfs kapot maakt? Ook daarom is het belangrijk te kiezen voor biologisch tuinieren. Zo verbeter je het ecosysteem in jouw tuin, houd je het bodemleven op peil, voorkom je overbemesting en verminder je schade aan jouw planten die hierdoor ontstaat. Wij willen iedereen uitdagen met ons mee te bewegen voor een gezonde toekomst! In dit artikel lees je waaom dit zo belangijk is en hoe je dit kunt doen.

Risico’s van overbemesting

Planten hebben weliswaar alle mineralen nodig die aanwezig zijn in kunstmest, maar slechts in beperkte hoeveelheden die per plant verschillen. Als je te veel geeft, wordt dit niet opgenomen door de plant en zorgt het voor een onbalans in de bodem en spoelt het op den duur uit. Organische meststoffen, zoals compost, houden een eventueel overschot aan mineralen (langer) vast en geven over een langere periode steeds een beetje af. Hierdoor is het risico op overbemesting veel kleiner. Met ammoniakrijke, organische meststoffen, zoals stalmest of kippenmest moet je wel oppassen. Hiervan kun je snel te veel van geven wat niet goed is voor de planten. Meng dit daarom met compost of breng het uitsluitend aan op de oppervlakte van de grond, zodat het niet rechtsreeks in aanraking komt met de wortels van jouw plant want dan kan er verbranding optreden.

Bekijk deze korte film over grondverbetering: 

Schade aan planten

Bij kunstmest gaat de regel ‘baadt het niet dan schaadt het niet’ totaal niet op. Een tekort aan voedingsstoffen is weliswaar niet goed voor jouw planten, maar een overschot is dat evenmin. Van een teveel aan meststoffen, met name stikstof, gaan planten een extreme bladmassa produceren. De plant lijkt heel vitaal, maar in werkelijkheid is hij nergens tegen bestand. Een droge periode kan dan funest zijn, omdat via de vele bladeren veel water verdampt, maar er ondergronds onvoldoende wortels zijn om het watertekort aan te vullen.

 

Zoals gezegd is een te veel aan meststoffen in de bodem niet goed voor jouw planten. Planten zijn minder sterk en daardoor vatbaarder voor ziekten. Ook maakt een overschot aan meststoffen de bodemstructuur kapot, waardoor planten bijvoorbeeld minder diep wortelen of de bodem minder vocht vasthoudt. Een ander groot nadeel van mestoverschot is dat het te veel aan chemische meststoffen uitspoelt naar het grondwater en oppervlaktewater, dat hierdoor vervuilt raakt. Kortom tal van redenen waarmee wij iedereen hopen te overtuigen geen kunstmest meer te gebruiken, maar te kiezen voor organische mest.

Bekijk de film 'Biologisch plagen bestrijden met aaltjes' 

Een verstoord bodemleven

Een gezonde, vruchtbare bodem heeft een rijk bodemleven. Voor gezonde, vitale beplanting draait het dus niet alleen om voldoende mineralen en sporen. Planten kunenn ook niet zonder de vele bacteriën en schimmels die in de grond zitten en die nodig zijn bij het omzetten van mineralen in voedingsstoffen die een plant kan opnemen en die helpen bij de vertering van organisch materiaal. En dan hebben we nog diverse andere belangrijke organismen, zoals wormen, die helpen de bodem luchtig te houden en mengen vers organisch materiaal, zoals compost, dieper in de bodem, zodat het ook bij de wortels kan komen.

Bedreiging ecosystemen

Wanneer de mineraalbalans in de bodem verstoord raakt, heeft dit nadelige gevolgen voor het bodemleven. Overbemesting leidt al snel tot verarming van de bodem in plaats van verrijking. Ook is een verstoorde bodem minder goed bestand tegen bodem-gerelateerde plagen.

 

Daarnaast vervuilen en verzuren uitgespoelde chemische meststoffen niet alleen ons water, vervuild oppervlaktewater vormt ook een bedreiging voor veel ecosystemen. Zeldzame planten verdwijnen uit natuurgebieden, waardoor ook insecten die rondom deze planten leven wegblijven. De biodiversiteit neemt verder af, waardoor de natuur die wij nu kennen steeds minder kans krijgt te blijven bestaan. Om ervoor te zorgen dat ook de generatie van morgen kan blijven genieten van alle flora en fauna om ons heen is het zaak nu te handelen. Dit kan al in jouw eigen tuin. Jonkers wil groen voor iedereen. Help jij mee?

Heb je nog vragen over biologisch tuinieren? 

Neem contact op met:

Peter Grubben

Bekijk ook onderstaande pagina's: 

Nieuwe analyse insectensterfte

Nieuwe analyse insectensterfte

plant van de maand maart

Plant van de maand maart

Deltaplan biodiversiteit

Deltaplan biodiversiteit