Beschermde vleermuizen krijgen nieuw onderkomen van ProRail

Beschermde vleermuizen krijgen nieuw onderkomen van ProRail 

Onze ecologische specialisten van RANOX natuuraannemer hebben in het Gelderse Tricht een faunatoren gebouwd voor vleermuizen, huismussen en huiszwaluwen. Dit was nodig omdat er vanwege een wegomlegging en spoorverbreding twee huizen in de buurt gesloopt worden waarin de beschermde gewone dwergvleermuis huist. Om ervoor te zorgen dat deze vleermuizen niet dakloos worden, heeft ProRail aan RANOX gevraagd te helpen met de mitigerende maatregelen.

Faunatoren met warmtebuffer

RANOX bekeek de situatie en werkte vervolgens het ontwerp voor de faunatoren uit. “Het is een flink bouwwerk geworden waar ruimte is voor de gewone dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis en voor laatvliegers”, vertelt Dennis van Hooren, projectleider van RANOX. “De faunatoren heeft meerdere ingangen voor de vleermuizen. In de spouwmuren van de toren kunnen ze vervolgens hun onderkomen vinden. Dankzij de aangebrachte warmtebuffer is de toren ook gedurende de koude wintermaanden een aangename verblijfplek voor de vleermuizen.

Bekijk de toelichting van Dennis over dit mooie project: 

Voor de juiste locatie van de toren heeft Dennis een gedegen vooronderzoek gedaan: “We hebben drie locaties aandachtig bekeken en beoordeeld op een aantal punten. De huidige locatie bleek het meest ideaal voor de vleermuizen. De faunatoren staat hier in de buurt van een bomenrij en een waterweg. Dit zijn natuurlijke migratieroutes van vleermuizen. Door de toren hier te plaatsen is de kans het grootst dat de vleermuizen hun nieuwe verblijf eenvoudig kunnen vinden.”

Faunatoren

Faunatoren

Faunatoren

Foto's: De Faunatoren is geplaatst langs de natuurlijke migratieroutes van vleermuizen.

Zo vergroten we de kans dat ze hun nieuwe verblijf eenvoudig vinden.

Andere soorten profiteren mee

De faunatoren is niet alleen gebouwd als prettig onderkomen voor de beschermde vleermuizen. Bij de bouw is ook rekening gehouden met andere diersoorten. Zo zijn er huismussenkasten ingemetseld en zijn er kommetjes aangebracht waarin huiszwaluwen hun nestjes kunnen bouwen.

Faunatoren

Faunatoren

Foto's: Naast ingangen voor vleermuizen bevat de toren ook kommetjes voor huiszwaluwnesten en nestgelegenheid voor huismussen.

Wil je meer weten over deze faunatoren voor beschermde dieren? 

Neem dan contact op met:

Dennis van Hooren

Bekijk ook eens deze pagina's: 

Faunascherm beschermt dieren

Faunascherm beschermt dieren

RANOX

Samenwerking met RANOX

Hagedissen

Stenen stapelen voor de levendbarende hagedis