Begroeid dak voor nieuw kindcentrum in Cuijk

Begroeid dak voor nieuw kindcentrum in Cuijk 

06 september 2017

Het afgelopen jaar werd er in Cuijk gebouwd aan het nieuwe Integraal Kindcentrum Dassenburcht. Jonkers daktuinen zorgde voor de aanleg van het groendak op dit nieuwe gebouw. Al in de ontwerpfase werden we door Frencken | Scholl Architecten uit Maastricht gevraagd voor bouwtechnisch advies omtrent het dakbegroeiingssysteem. In opdracht van Hoek dakbedekkingen BV uit Heeze mochten we de extensieve dakbegroeiing vervolgens ook aanleggen. Het nieuwe gebouw wordt vanaf dit schooljaar in gebruik genomen.

Ontwerptafel

Jonkers daktuinen werd door directievoerder van het project, TPM TRATAD Project Management Cuijk, voorgedragen aan Frencken | Scholl Architecten. Dit architectenbureau past regelmatig groendaken toe in ontwerpen. “Een groen dak is voor omwonenden een mooier aanzicht dan een grijs dak, met name binnen de stedelijke omgeving”, vertelt Carina Thiele van Frencken | Scholl Architecten .“IKC Dassenburcht ligt in een groene omgeving. Hier was het doel om dit gebouw mooi in deze groene zone in te passen.”

Jonkers daktuinen werd vanaf het ‘prille’ begin betrokken voor advies en engineering over het toe te passen systeem: “Wij denken graag met de architect mee over bouwtechnische oplossingen voor de toepassing van een dakbegroeiingssysteem. Zo worden faalkansen en onnodige kosten in het bouwproces voorkomen”, licht Bram Legierse van Jonkers daktuinen toe.

Ook voor Carina Thiele was dit een meerwaarde. “We willen met een goed gevoel achter onze stukken kunnen staan. In het voortraject hebben we alles goed doorgenomen en komen we tijdens de uitvoering niet voor verrassingen te staan."

Een goede afstemming in de ontwerpfase is van groot belang om te voorkomen dat het dakbegroeiingsysteem niet zal functioneren door een onjuiste pakketopbouw. Te denken valt hierbij aan dikte van het substraat en het type substraat, voldoende waterbuffering ten tijde van droogte en waarborging van een goede, snelle afwatering gedurende natte perioden.

Goede afwatering

Het nieuwe gebouw van het Integraal Kindcentrum heeft een getoogd dak met een oppervlakte van ruim 1.800m². Met name de lange lengten van de geschakelde dakvlakken zorgden voor een uitdaging. Bram Legierse legt dit uit: “Het dakbegroeiingssysteem dient zodanig opgebouwd en samengesteld te worden dat er gedurende de droge, hete zomermaanden voldoende water gebufferd kan worden om het Sedum te laten leven. En gedurende de vochtige, natte herfst- en wintermaanden moet het dakbegroeiingssysteem het overtollige hemelwater juist snel af kunnen voeren. Daarom is er halverwege de dakbedekking een goot in de dakbedekkingsconstructie opgenomen om de lengte te doorbreken voor een betere en snellere afwatering. Bovendien ligt er in de substraatlaag ruim 800 meter aan ‘Triangel’-ontwateringsprofielen verwerkt om het overtollige hemelwater snel af te kunnen voeren."

Integraal Kindcentrum

Van Hoek dakbedekkingen BV uit Heeze kreeg de opdracht voor de dakbedekking van IKC Dassenburcht. Zij schakelden Jonkers daktuinen in voor de aanleg van het groendak met een dakbegroeiingssysteem van Optigrün. Dit werd gerealiseerd in de periode mei tot en met juli 2017. Carin Thiele is blij met het eindresultaat. “Het ziet er heel gaaf uit. Vaak bevinden groene daken zich op grote hoogte waardoor niet iedereen het kan zien. Het mooie van dit dak is dat voorbijgangers het begroeide dak wel kunnen zien en het groen kunnen volgen, heel chic!”

 

Vanaf schooljaar 2017-2018 is het gebouw in gebruik genomen. Hier wordt onder andere opvang en onderwijs verzorgd voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Groendak IKC Dassenburcht Cuijk

Groendak IKC Dassenburcht Cuijk

Groendak IKC Dassenburcht Cuijk

Groendak IKC Dassenburcht Cuijk

Groendak IKC Dassenburcht Cuijk

Groendak IKC Dassenburcht Cuijk

Groendak IKC Dassenburcht Cuijk

Wil je meer informatie over dit project? 

Neem dan contact op met:

Bas Janssen

Bekijk ook eens deze pagina's: 

multifunctionele daktuin

Multifunctionele daktuin

optigrün

Optigrün

groen geluk

Groendak verbetert welbevinden