Aangenaam: Rob Steltenpöhl

Aangenaam: Rob Steltenpöhl 

Rob Steltenpöhl werkt sinds 2009 bij Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing, momenteel als Product- en Systeemmanager/ adviseur. Tijdens zijn studie Tuin- en landschapsinrichting aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp liep Rob stage bij Optigroen en kwam toen voor het eerst in aanraking met dakbegroeiing. Rob is er verantwoordelijk voor dat de systemen die hij adviseert aansluiten op de wensen van de klant zonder de geldende normen en richtlijnen uit het oog te verliezen. Dit doet hij ook voor Jonkers daktuinen.

Als partner van Optigroen werken Jonkers daktuinen en Optigroen veel samen. "Wanneer Jonkers daktuinen een aanvraag krijgt voor een groen dak, bespreken we samen de technische mogelijkheden. Ik bekijk en bereken alle specifieke factoren van het dak en adviseer vervolgens het meest ideale daktuinsysteem. Daarnaast komen we een paar keer per jaar bij elkaar om te horen en te zien hoe onze daktuinsystemen in de praktijk functioneren. Wat op papier perfect lijkt te werken, kan in de praktijk soms nog verbeterd worden. Die terugkoppeling is voor ons heel belangrijk, hiermee kunnen wij onze technieken optimaliseren en ervoor zorgen dat we marktleider blijven."

Groene missie

Als we Rob vragen of hij na acht jaar nog genoeg voldoening en uitdaging uit zijn functie haalt, zegt hij volmondig ja: “Het thema klimaatadaptatie staat hoog op de politieke agenda. Zowel bij de overheid, bedrijven als burgers; zij kunnen actief hun steentje bijdragen. Multifunctionele daken met veel groen zijn daar een mooie invulling van. Deze daken zorgen voor een prettige leefomgeving, reduceren hemelwateroverlast en de oververhitting van steden, groene daken verbeteren de luchtkwaliteit en bevorderen bovendien de biodiversiteit.”

Hip imago

“Het alternatieve imago van groene daken verdwijnt ook langzaam naar de achtergrond, steeds meer mensen raken overtuigd van de vele voordelen”, vertelt Rob. “Echter als je kijkt hoeveel procent van de platte daken nu voorzien zijn van groen, is er nog een grote slag te maken. Daar ligt onze missie. Hier zet ik mij graag voor in, met innovatieve producten die een oplossing bieden voor actuele klimaatthema’s!”

Waterinnovatieprijs & GaLaBau Innovations Medaille 2016

Dat Optigroen hard aan de weg timmert bewijst de GaLaBau Innovations Medaille die zij vorig jaar wonnen met de ‘Smart Flow Control’. Met dit product werd Optigroen vorig jaar ook genomineerd voor de Waterinnovatieprijs van de Unie van Waterschappen en behaalde de derde plaats. “Een groen dak kan met de Smart Flow Control worden ingezet als compenserende maatregel bij nieuwbouwprojecten en herontwikkeling in het stedelijk gebied”, vertelt Rob. “Het kan overlast door hemelwater reduceren en het levert in principe geld op doordat men niet hoeft te investeren in kostbare conventionele bergings- en infiltratievoorzieningen.”

Werking Smart Flow Control

“Het innovatieve aspect van de Smart Flow Control is een ICT-gestuurde klep die over de hemelwaterafvoer op een nieuw of bestaand dak kan worden geplaatst. De Smart Flow Control analyseert de neerslagvoorspellingen en bepaalt op basis van de actuele bergingscapaciteit of de voorspelde neerslag op het dak kan worden geborgen. Als blijkt dat de actuele bergingscapaciteit onvoldoende is zal deze worden gereserveerd door voorafgaand aan de bui een deel van het water gecontroleerd af te voeren. We zien het water namelijk als waardevolle grondstof en voeren dit liever niet af als dit niet nodig is.”

Groene win-win situatie

“In stedelijke gebieden wordt elke vierkante meter duur betaald. Bovendien vereisen gemeenten bij nieuwbouwprojecten en herontwikkeling steeds vaker dat verharding wordt gecompenseerd door middel van waterbergingsvoorzieningen. Hier kun je dure bouwgrond voor vrijhouden, maar men kan ook kiezen voor een meer interessante oplossing: Retentiedaken. Hiermee creëer je een win-win situatie”, zegt Rob. “Groen-blauwe retentiedaken bieden een oplossing voor hemelwateroverlast dankzij onze speciaal hiervoor ontworpen systemen. Het groen heeft door de beschikbaarheid van het water een verkoelende werking waarmee oververhitting van de steden wordt tegengegaan, plus het groen zal leiden tot een betere luchtkwaliteit en een toename van de biodiversiteit. Bij elk project hebben we te maken met projectspecifieke parameters, we dienen onze creativiteit optimaal te benutten zonder dat daarbij de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het daksysteem in gevaar komt. Daar ligt onze grootste uitdaging, maar ook zeker onze kracht!”

Groen-blauw dak

Groen-blauw dak

Optigroen

Optigroen

Sanoforum Brunssum

Sanoforum Brunssum