Aangenaam: John Schaakxs

Aangenaam: John Schaakxs 

John Schaakxs is aansturend voorman bij RANOX natuuraannemer sinds mei 2014. Hij onderhoudt fruitbomen en hooilanden, scheert heggen, zaagt beplanting op hellingen en dunt taluds uit. Kortom al het onderhoud dat vroeger door boeren werd uitgevoerd. Sinds maart 2017 werkt John onder de vlag van RANOX in loondienst bij Jonkers hoveniers. Wij vroegen hem naar zijn affiniteit met de natuur.

RANOX natuuraannemer is gespecialiseerd in het onderhouden van natuur met ecologische waarden. “We onderhouden de natuur voor grootgrondbezitters zoals Natuurmonumenten, Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer. Ook verzorgen we het onderhoud van enkele landgoederen”, vertelt John. “Wanneer we fruitbomen snoeien, brengen we ook in kaart of de bomen last hebben van ziektes en of er jonge bomen vervangen moeten worden. En wanneer we bijzondere dieren zien, noteren we dat. Oude bomen laten we in hun waarde. Ze hebben een grote ecologische waarde voor dieren als spechten en insecten. We snoeien ze en houden ze zo vitaal mogelijk, zodat ze zo lang mogelijk behouden kunnen blijven.”

Instandhouding kleine landschapselementen

Voordat John bij RANOX aan het werk ging, heeft hij bijna 32 jaar bij IKL Limburg gewerkt. IKL staat voor instandhouding kleine landschapselementen. “Helaas verloor ik die baan doordat er werd gekort op subsidies”, vertelt John. “Sinds ik in dienst ben bij Jonkers hoveniers voer ik nog steeds mijn onderhoudswerkzaamheden voor grootgrondbezitters uit. Echter in minder drukke tijden werk ik nu mee met de hoveniers van Jonkers. Zo heb ik in Eindhoven al eens met collega Erwin het onderhoud van een daktuin verricht en heb ik ook al een paar keer bestrating gelegd.”

Genieten van de natuur

John is nu 52 jaar en hoopt dit werk tot aan zijn pensioen te kunnen doen: “Ik heb heel afwisselend werk en hou ervan om buiten bezig te zijn; in weer en wind! Vroeger als klein jongetje hielp ik mijn opa al mee in zijn moestuin. Mijn opa had heel veel kinderen en in die tijd was het normaal dat je jouw eigen groenten kweekte. Ik kreeg elke week wat mee naar huis. Bijvoorbeeld een grote zak aardappelen. Die zette ik dan achter op mijn fiets en liep dan samen met mijn broer 6 kilometer terug naar huis. Dat waren mooie tijden. Zelf heb ik geen moestuin. Als ik ’s avonds thuis kom, is het al donker. Ik geniet van de natuur tijdens mijn werk. Soms zie ik een vos of een ree of een wild varken. En ook wel eens een specht of een buizerd. En een enkele keer ben ik verrast door drie jonge witte uiltjes in een uilenkast. Dat maakt mijn werk heel bijzonder.”

Bekijk ook eens deze pagina's: 

bloemenweiden

Natuur ontwikkeling

Ranox

Ranox natuuraannemer

Ranox projecten

Projecten Ranox natuuraannemer