Aangenaam: Giel van Eck Watermakelaar

Aangenaam: Giel van Eck, Watermakelaar 

22 juni 2016

Giel van Eck is projectleider van de publiekscampagne Waterklaar. Hij wordt ook wel de 'waterklaarmakelaar' genoemd. Waterklaar informeert en motiveert burgers om op eigen terrein anders om te gaan met regenwater. Giel’s belangrijkste taak als watermakelaar is het bij elkaar brengen van partijen die zich bezig houden met water en het duurzaam inrichten van tuinen.

U bent waterklaarmakelaar voor Waterklaar. Wat houdt dit precies in?

"Door klimaatsveranderingen krijgen we steeds vaker te maken met langdurige perioden van droogte, steeds heviger wordende buien en langdurige perioden van regen. Gemeenten, Waterschappen en Waterschapsbedrijven kunnen de problemen van wateroverlast en watertekort niet meer alleen oplossen, hier hebben zij de hulp van de samenleving bij nodig.

 

Waterklaar is een initiatief van Waterpanel Noord. Dit is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, 2 waterschappen, 1 Waterschapsbedrijf en het drinkwaterbedrijf. Samen zetten wij ons in om, met en voor bewoners, een betaalbaar en duurzaam waterbeheer en drinkwatervoorziening(en?) te creëren.

 

Als waterklaarmakelaar van Waterklaar zet ik mij persoonlijk in om burgers en bedrijven op grote schaal anders om te laten gaan met regenwater. Het afkoppelen van de regenpijp op het riool kan bijvoorbeeld al een groot verschil maken."

Kunt u enkele concrete Waterklaar-acties noemen?

"Gemeenten, het onderwijs, bedrijven en burgers kunnen heel veel doen om de overlast door water te verminderen. Ik ga met al deze partijen in gesprek om hen te informeren en te motiveren om actie te ondernemen.

 

Hoveniersbedrijven kunnen bijvoorbeeld bij het ontwerp van een tuin al het verschil maken. Zij kunnen een tuin waterklaar ontwerpen door bijvoorbeeld waterdoorlatende bestrating toe te passen, door de afvoer van regenwater af te koppelen van het riool en door dit water op te vangen in bufferruimtes of verantwoord de tuin in te laten lopen.

 

Het terras in een particuliere tuin ligt meestal vlak en vaak zie je dat de tuin afloopt naar het terras. De afwatering van het terras is meestal aangesloten op het riool. Hier kan al een groot verschil gemaakt worden door het terras af te laten lopen naar de tuin zodat overtollig regenwater via gras, grind of groene border de grond in kan lopen."

Welke activiteiten organiseert Waterklaar binnenkort?

"Waterklaar organiseert allerlei activiteiten met en voor burgers. In juli overleggen we met de bewoners van Swalmen hoe ze in hun wijk kunnen afkoppelen. In september organiseren we samen met IVN in Peel en Maas een workshop hoe burgers hun eigen tuin waterklaar kunnen maken. Ook willen we in die workshop informatie geven over leuke planten die zowel tegen droogte als tegen water kunnen, en die dus zeer geschikt zijn voor een waterklare tuin. Welke planten dit zijn? Dat kun je al ontdekken op mijn website."

Wat is uw ideaalbeeld op het gebied van watermanagement?

"Mijn streven is om een einde te maken aan het afvoeren van regenwater via het riool. Als we het regenwater bufferen en gebruiken bij perioden van droogte, dan lossen we een groot deel van het waterprobleem op. Dit kan in particuliere tuinen, maar ook in openbaar groen en in het buitengebied. In oude wijken liggen de groenvoorzieningen bijvoorbeeld hoger dan de straat, hierdoor loopt het regenwater bij een hevige hoosbui op straat. Als je speelveldjes van kinderen lager aanlegt dan de straat, kan dit tijdens hevige regenbuien water opvangen en in de grond laten wegzakken.

 

De klimaatsveranderingen rijken bovendien verder dan alleen het waterprobleem. Hittestress is een ander bijkomend probleem. Door verstedelijking en verstening van gebieden verdwijnt er veel groen en stijgt de temperatuur. In een versteende tuin ligt de temperatuur in de zomer wel 8 graden hoger dan in een groene tuin. Door de toepassing van biodiversiteit en water kun je de omgevingstemperatuur heel makkelijk omlaag brengen. Zo geniet je meer van je tuin. En niet alleen jij, ook de dieren in je omgeving profiteren hiervan!"

Welke Waterklaar-tip wilt u mensen meegeven?

"Zorg dat je tuin niet te hoog ligt ten opzichte van je huis. Een tuin die 10 tot 20 cm lager ligt dan je woning voorkomt al dat je tijdens een hoosbui last krijgt van water. Verder zijn er op internet heel veel praktische filmpjes te vinden vol tips over het waterklaar maken van je tuin. (Enkele voorbeelden staan onder dit artikel) Wanneer iedereen zijn eigen tuin een beetje meer waterklaar zou maken, voorkomt dat een hoop problemen. Ik hoop dan ook dat mensen aan de slag zullen gaan in hun eigen tuin, het levert namelijk vooral een prachtige tuin op bij zon en bij regen!"

Film over de waterklare tuin van Giel 

Film over het belang van watermanagement